• Premaz za pnevmatike - Brillantant  pneumatique

Sredstvo za čiščenje, nego in zaščito gumijastih površin, predvsem avtomobilskih pnevmatik, (mazanje tesnilne gume pri vratih priporočamo v zimskem času da ne zamrze po pranju vozila) .  Hitro sušenje, ne pušča madežev po karoseriji vozila, antistatičen učinek- se ne prijemlje prah. Odličen sjaj in dolgo obstojnost.

Po večkratni uporabi se naredi sloj, ki gumo ščiti pred mrazom, vročino, poroznostjo in s tem podaljšuje življensko dobo materiala.

Uporaba: Nanašamo ga s čopicem, gobico ali razpršilcem. Z vodo se ne meša - nanaša se koncentrat.

Vsebina: 5L

Varnostni list >>>

Nevarno: H226  Vnetljiva tekočina in hlapi. H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.  H336  Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P102  Hraniti zunaj dosega otrok. P233  Hraniti v tesno zaprti posodi. P261  Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P271  Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P301 + P310 + P331  PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. NE izzvati bruhanja. P304 + P340 + P312  PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika. P403  Hraniti na dobro prezračevanem mestu. P405  Hraniti zaklenjeno. P501  Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.


Napišite mnenje

OPOMBA: HTML koda se ne prevaja!
    Slabo           Dobro

Premaz za pnevmatike - Brillantant pneumatique

  • 35.38€

  • Brez DDV: 29.00€

2018 Renovatio
Nanoshine © 2020